Provozní řád a návštěvní řád
„Cirkus park – dětského světa“

který se nachází v OC Olympie Teplice, Srbická 464, 415 01
provozovatel: BOWNESSIE s.r.o., IČO 061 77 43 se sídlem K Horkám 2284/1, 149 00 Praha Chodov

„Cirkus park – dětský svět“ dále už jen jako Dětský svět.

Dětský svět je určen pro děti ve věku 0-18 let a je rozdělen do zón podle obtížnosti.

Všechny děti musí být doprovázeny odpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou
dobu jejich pobytu v Dětském světě. Doprovodem se rozumí osoba starší 18ti let.

Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně odpovídá doprovázející plnoletá
osoba.

Nedodržení pravidel Dětského světa a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání toho
konkrétního návštěvníka z Dětského světa, bez nároku na vrácení vstupného.

Do tzv. čisté zóny Dětského světa je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít
ponožky. Za kontrolu zodpovídá Animátor.

Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v restauraci Cirkus Park s výjimkou kojenecké stravy a
potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.

Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v tzv. čisté zóně Dětského světa zakázána.

Celý Dětský svět je nekuřácký a platí zde zároveň i zákaz vstupu zvířat.

Prostory Dětského světa jsou z důvodu bezpečnosti návštěvníků monitorovány kamerovým systémem,
vstupem do Dětského světa návštěvníci udělují výslovný souhlas s pořízením kamerového záznamu.
Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení
společnosti.

Všechny atrakce Dětského světa jsou opatřeny certifikátem bezpečnosti v souladu s českými právními
předpisy a právními předpisy Evropské unie (Norma ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 a ČSN EN 1176-10:
2009, STN EN 13219:2009, STN EN 1176-1:2009, STN EN 1176-7:2009).

Za bezpečnost jednotlivých atrakcí Dětského světa ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty,
jednotlivé atrakce Dětského světa jsou pravidelně kontrolovány a jsou na nich prováděny pravidelné
revize.

Pracovníci Dětského světa jsou označeni oděvem s logem společnosti a jsou vyškoleni pro případ
nouze.

Pracovníci resp. personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách, je zároveň způsobilý
poskytnou první pomoc.

Dbejte pokynů personálu, jednotlivých pracovníků a informací na tabulích u jednotlivých atrakcí
Dětského světa.

Všichni, kdo vstupují do konkrétních atrakcí Dětského světa, nesmí mít u sebe nebo na sobě šátky,
šály, šperky, přezky.

Do Dětského světa je zakázáno vnášet věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život a zdraví
dětí umístěných v Dětském světě a to zejména dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky,
zapalovače, ostré předměty.

Návštěvník je odpovědný při použití zařízení Dětského světa za škody způsobené nedbalostí nebo
úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Pro zajištění co největší bezpečnosti všech návštěvníků Dětského světa je v celém areálu Dětského
světa zakázáno používat vlastní hračky.

Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř).

Doprovod je oprávněn vstoupit s dětmi do herní konstrukce, přičemž pro něho platí stejná pravidla
jako pro děti.

Do Dětského světa je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám
v karanténě.

Návštěvníci jsou odpovědni za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu
v Dětském světě a to v případě, že návštěvník nevyužil k tomu určené prostory pro jejich bezpečné
odložení.

Prostor pro kočárky je určen prostor před šatnou, který je označen příslušným piktogramemza volně
uložené věci v kočárcích odpovídají návštěvníci.

Při překročení kapacity Dětského světa jsou pracovníci povinni z důvodu bezpečnosti nevpustit další
návštěvníky do areálu, v tomto případě je potřeba počítat s čekací dobou. Kapacita Dětského světa je 800 osob.

Nafukovací atrakce jsou určeny pouze osobám mladším 18 let

Vstup do Dětského světa je zpoplatněn viz. ceník.

Otevírací doba Dětského světa je denně od 09:00 hodin do 20:00 hodin.
Provoz kuchyně a restaurace do 19:00.
Provoz Dětského Světa do 19:45.

Provozní řád a návštěvní řád
„Dětského světa“

který se nachází v OC Olympie Teplice, Srbická 464, 415 01
provozovatel: BOWNESSIE s.r.o., IČO 061 77 43 se sídlem K Horkám 2284/1, 149 00 Praha Chodov

Seznam jednotlivých atrakcí Dětského světa

 1. 1. HADO MONSTER BATTLE – čistá zóna
 2. VIRTUÁLNÍ REALITA BEAT SABER – čistá zóna
 3. AIR PARK – čistá zóna
 4. LABYRINT – čistá zóna
 5. SKÁKACÍ PUDINK – čistá zóna
 6. 5D KINO – čistá zóna
 7. ELETRICKÁ AUTÍČKA – čistá zóna
 8. KNOOCKER – čistá zóna
 9. DVĚ VĚŽE- čistá zóna – čistá zóna
 10. BABY KOUTEK – čistá zóna
 11. TRAMPOLÍNY – čistá zóna
 12. HOUPADLA PRO DĚTI – čistá zóna
 13. DĚTSKÝ VLÁČEK – čistá zóna
 14. KOLOTOČ – čistá zóna
 15. HERNÍ AUTOMATY – čistá zóna

Školy a školky

Skupinové návštěvy dětí z mateřských a základních škol lze sjednat na všední dny od 9h do 15h mimo
so+ne+ svátky a prázdniny nebo dle předchozí domluvy.

Děti nesmí mít žvýkačku, do herní konstrukce je zakázáno nosit jídlo a pití.

Děti nesmí mít nic okolo krku nebo pasu – klíčenky, peněženky, šperky, šátky, šály, ostré předměty,
velké náušnice.

Z hygienických důvodů musí mít děti i dospěli, kteří vstupují do herní konstrukce na sobě ponožky.

Dětské oslavy

Výzdoba bude přizpůsobena nahlášenému počtu zúčastněných osob.

Platí zákaz vnášení vlastních jídel a nápojů, kromě vlastního dortu.